Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index (på svenska kroppsmasseindex) och anger relationen mellan längd och vikt. På genom denna relation har WHO tagit fram fyra olika viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma.

Räkna ut BMI

För att räkna ut bmi tar man vikten delat med längden i kvadrat. Alltså:

bmi formel

BMI är inget är inget mått på hälsa utan mer som en generell riktlinje. BMI fungerar dessutom inte alls på kroppsbyggare och barn och ungdomar under 18år.